Om föreningen

Årsmötesprotokoll

  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004

Årsmötes protokoll och annan information kommer att läggas upp på denna sida.

 

- WebMaster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information om föreningen

 

Föreningen startades den 21 feb-04 och innefattar bybor och fritidshusägare i byarna: Svanudden, Tallberg, Nordanås, Fjällnäs, Nyborg, Nyby, Gargaur, Brännbacken, Mullbacken och Gransele.

 

Föreningen har till ändamål att med gränsöverskridande samarbete upprätthålla ”byaandan” med aktiviteter som är socialt och kulturellt betingad.

Föreningen skall samarbeta med andra föreningar och instutitioner som bl.a. Kan förlägga visningar, träffar, utbildningar m.m. till området.

Adress:

Gränsbyarnas Intresseförening

Svanudden 15

92494 Sorsele

 

Epost:

styrelsen@gransbyarna.se

Gränsbyarnas Intresseförening Styrelse

Ordförande: Dan Svanbro, Vise Ordförande Hans Karlsson, Kassör: Eva Asplund,

Sekreterare: Kristina Nilsson, Ledamöter: Thomas Duda, Bernt Lestander,

Suppleant: Agneta Lestander